Szkolenia

Szkolenia
zawodowe

Szkolenia zawodowe są szansą na podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez pogłębienie, poszerzenie oraz odkrycie ich potencjału, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami organizacji. Tym samym pozwalają na zwiększenie wiedzy, zdobycie potrzebnych umiejętności, a także kompetencji wymaganych na danym stanowisku pracy.

Aby firma mogła sprawnie funkcjonować, powinna brać pod uwagę rozwój potencjału ludzkiego. To właśnie doskonalenie personelu poprzez udział w szkoleniach zawodowych, umożliwia stały rozwój organizacji, na którym tak bardzo zależy każdemu dobremu szefowi.

Moja oferta szkoleń zawodowych skierowana jest do:
  • firm, które odkryły już dobrodziejstwo szkoleń jako formy rozwoju pracowników,
  • małych i średnich przedsiębiorstw, których właściciele wcześniej nie korzystali ze szkoleń np. z uwagi na brak przekonania do tej formy rozwoju kompetencji zawodowych personelu, bądź też zgodnie z przeświadczeniem, że są to działania zarezerwowane tylko dla dużych korporacji (tak nie jest ☺),
  • organizacji i placówek państwowych, które z racji swojej działalności często narażone są na szybkie wypalanie się zawodowe pracowników, pracę w trudnych i obciążających warunkach, czy też spadek motywacji do wykonywania zadań na wymaganym poziomie.

Tematyka szkoleń dobierana jest indywidualnie do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa bądź organizacji, którą reprezentujesz, po wcześniejszym przeprowadzeniu identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Tym samym cena zaprojektowanego na potrzeby Twojej firmy/organizacji szkolenia, zostanie uzgodniona z Tobą w oparciu o to, co jest Twoim problemem i co chcesz osiągnąć .

Prowadzę również szkolenia dla odbiorców indywidualnych, którzy w dzisiejszych czasach są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i ich wpływu na satysfakcję z życia osobistego.

Przykładowa tematyka w/w szkoleń:
  • umiejętność wyznaczania i osiągania celów życiowych,
  • jak radzić sobie w warunkach szybko zmieniającego się świata i wykorzystać potencjał, który niesie za sobą zmiana,
  • radzenie sobie w sytuacjach nadmiernego obciążenia stresem i techniki redukcji stresu,
  • sztuka wystąpień publicznych,
  • jak skutecznie komunikować się i być wiarygodnym w oczach innych.

 Szkolenia

pozazawodowe

Pasja Pracy i Rozwoju

W swojej praktyce skupiam się na tym, by szkolenia zaprojektowane były w sposób ciekawy i angażujący uczestników do aktywnego udziału. Zależy mi na tym, by każdy obecny na sali szkoleniowej osiągnął wyznaczone wcześniej cele szkoleniowe, tak by efekty dostrzegalne były przede wszystkim po zakończeniu szkolenia. Moja oferta zostanie zaprojektowane indywidualnie dla Ciebie i Twojej Firmy. Wcześniej przeprowadzam identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, by razem z Tobą „uszyć szkolenie na miarę” ☺.

Jestem, kiedy mnie potrzebujesz

Godziny przyjęć

Poniedziałki: 9.00-19.00 Środy: 9.00-19.00
Czwartki: 9.00-19.00

Adres

ul. 11 Listopada 51 lok. 8
64-920 Piła PL